Regulamin

Regulamin serwisu internetowego http://www.fotoprint.pl określa warunki korzystania z usług internetowych przez użytkowników.
1.Wstęp
Regulamin serwisu internetowego http://www.fotoprint.pl określa warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, dostaw produktów i usług, realizacji zamówień, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.
2.Zasady funkcjonowania serwisu
Serwis internetowy www.fotoprint.pl jest obsługiwany przez firmę Foto Print, będącą jego właścicielem:

Foto Print
ul. Szafirowa 8
31-232 Kraków
NIP 676-101-36-86
REGON 350777364

Foto Print wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług i sprzedażą towarów. Usługi fotograficzne i sprzedaż realizowane są przez Foto Print zgodnie z aktualną ofertą, stanowiącą ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dostępną na stronie internetowej www.fotoprint.pl. Usługi obejmują wykonywanie zdjęć na papierze fotograficznym firmy Kodak oraz wykonywanie formatów XXL, foto prezentów, kalendarzy i in. Usługi serwisu www.fotoprint.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników, za pośrednictwem serwisu internetowego, graficznych plików zdjęciowych celem wykonania usług, wg specyfikacji określonej przez Użytkownika i przekazaniu zamówień do wybranego Punktu Odbioru na terenie Polski lub wysłaniu ich za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera UPS bądź kuriera InPost. Usługi www.fotoprint.pl mają charakter odpłatny.
3.Użytkownik
Użytkownikiem serwisu internetowego www.fotoprint.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zarejestrowała się jako Użytkownik systemu. Złożenie zamówienia poprzez serwis internetowy www.fotoprint.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Zarejestrowanie się w serwisie jest równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych od firmy Foto Print. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.
4.Składanie zamówień
Serwis www.fotoprint.pl umożliwia zamawianie Zdjęć, Zdjęć XXL, FotoObrazów na płótnie, FotoPrezentów, Kalendarzy i in. określonych w ofercie umieszczonej na stronach internetowych serwisu.

Zlecenie wykonania usługi należy złożyć w następujący sposób:

1. Zarejestrować się na stronie internetowej www.fotoprint.pl przy użyciu adresu e-mail i hasła.
2. Po otrzymaniu, na podany przy rejestracji adres e-mail, linku aktywacyjnego dokonać aktywacji konta klikając na otrzymany link.
3. Następnie należy zalogować się oraz utworzyć na swoim koncie tzw. Album, do którego należy przesłać pliki zdjęć, które planuje się zamówić w postaci Zdjęć, Zdjęć XXL, FotoObrazów, FotoPrezentów, Kalendarzy i in.
4. Po otrzymaniu komunikatu o poprawnym przesłaniu plików zdjęć do albumu (na serwer) należy stworzyć z nich zamówienie według kolejnych kroków podanych na stronie serwisu.
5. Pliki cyfrowe przesłane do laboratorium powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia (uniknięcie "obciętych głów"). Szczegółowych informacji prosimy szukać w dziale "Kadrowanie" na stronie www.fotoprint.pl/pomoc
6. Zdjęcia i inne usługi wykonywane są wyłącznie z plików zapisanych w formacie JPG lub TIFF.
7. Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.fotoprint.pl i wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy. 
5.Terminy i warunki realizacji zamówień

Orientacyjne terminy realizacji poszczególnych usług podane są na stronie www.fotoprint.pl/dostawa-ceny-i-terminy Termin realizacji usługi łączonej, o różnych terminach realizacji, jest równy terminowi najdłuższemu. W okresie trwania promocji na usługi serwisu termin ich realizacji może ulegać wydłużeniu.

Po złożeniu zamówienia, zdjęcia które zostały wybrane do wykonania odbitek, przestają być widoczne w Albumie na koncie Użytkownika. Zdjęcia te zostają automatycznie usunięte, natomiast zdjęcia, które nie zostały dodane do zamówienia odbitek będą nadal dostępne dla Użytkownika i zostaną skasowane z Albumu Użytkownika dopiero po 14 dniach.

Użytkownik zlecający wykonanie usługi jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania usługi. Laboratorium ingeruje w przesłane pliki cyfrowe, gdy wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej. Usługa ręcznej korekty zdjęć jest zawsze stosowana w ramach usługi zamówienia odbitek na papierze Kodak Endura Professional.
6.Warunki dostawy
Zamówione usługi i towary dostarczane są do wybranego przez Zamawiającego Paczkomatu InPost lub wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem priorytetowym lub przesyłką kurierską UPS bądź InPost pod wskazany przez Zamawiającego adres. Koszty dostawy, według obowiązującego cennika, doliczone do wartości zamówienia, pokrywane są przez Zamawiającego. Sposób dostawy Zamawiający wybiera przy składaniu zamówienia.
7.Formy płatności
Dostępne są następujące formy płatności:

1. Przelewem online - następuje przeniesienie na systemem szybkiej i bezpiecznej płatności eCard przelewem lub kartą płatniczą - księgowanie natychmiast.
2. Przelewem tradycyjnym - księgowanie przelewu do 24h (dni robocze).

8.Cennik
Zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.fotoprint.pl/cennik-uslug
W przypadku zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Użytkownik płaci za wykonanie usługi oraz za transfer do Punktu Odbioru. Jeśli zamówienie jest wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera UPS bądź kuriera InPost na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę fotograficzną i za przesyłkę.
9.Odstąpienie od umowy i zwroty

Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres anulowanie@fotoprint.pl za potwierdzeniem odbioru z informacją, zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie (600-089-335 pn-pt 7:00-16:00). Po w/w czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe z uwagi na charakter świadczonej usługi.

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego produktu, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. , poz. 827 w przypadku:

- umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, Zdjęć XXL, FotoObrazów, FotoPrezentów, Kalendarzy itp. na których zamieszczane są zdjęcia Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)

- umowy o świadczeniu usług, jeżeli firma Foto Print wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Foto Print utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: reklamacje@fotoprint.pl bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Foto Print należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Foto Print może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania produktu.

Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Foto Print wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

10.Gwarancje i reklamacje

Produkty sprzedawane przez firmę Foto Print mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Foto Print).

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego produktu z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Foto Print. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z naszym laboratorium telefonicznie (600-089-335 pn-pt 7:00-16:00) lub za pośrednictwem e-mail bądź listownie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć, foto prezentów, kalendarzy itp. na własny koszt przesyłką pocztową na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu, lub bezpłatnie poprzez Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostało uprzednio odebrane. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi Foto Print o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty (np. rozbity foto kubek) należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

11.Prawa autorskie
Foto Print w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników. Foto Print przyjmuje, że Użytkownik posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Jest on zobowiązany do zwolnienia Foto Print z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Foto Print w związku z dochodzeniem prawnym.
12.Polityka Prywatności

Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia oraz w celu informowania klienta o bieżącej ofercie.

Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Foto Print. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Przesłane przez Klienta pliki ze zdjęciami są archiwizowane przez 14 dni od dnia realizacji zamówienia. Następnie są kasowane z serwerów Foto Print.

13.Wyłączenia
Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:
 - obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,
 - przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,
 - treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami. Z powyższych powodów Foto Print może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. Foto Print nie ponosi odpowiedzialności za treść zamówienia.

Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego realizacji.
14.Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Foto Print a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Foto Print. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

FotoPrint

Wywoływanie zdjęć, odbitek cyfrowych - najtańsze zdjęcia przez Internet

Wywoływanie zdjęć nigdy nie było takie proste! FotoPrint rozpoczął zupełnie nową erę w fotografii online, umożliwiając klientom złożenie zamówienia na wywołanie odbitek cyfrowych ze swojego domu i odebranie ich w dowolnym miejscu i czasie. Wywoływanie zdjęć cyfrowych przez Internet (wywoływanie odbitek cyfrowych w standardowych rozmiarach), to nie koniec szerokiej oferty Foto Print. Nasze foto usługi obejmują również: zdjęcia XXL, wydruk FotoObrazów, FotoPrezenty (maskotki ze zdjęciem, FotoKubki, FotoKalendarze) oraz inne FotoGadżety.
Wywołanie zdjęć
można nam zlecić nie wychodząc z domu, za pomocą Internetu. Zajmujemy się wywoływaniem odbitek cyfrowych, które można odebrać w Paczkomatach, zlokalizowanych w miastach takich jak m.in.:
WarszawaKrakówWrocławGdańskBydgoszczLublinPoznańŁódźKatowiceSzczecinBiałystokGdyniaGliwiceSosnowiec.
Płatności
(C) 2006-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.